Hva er egentlig en aksje?

En aksje er en eierandel i et AS. Du får en finansiell posisjon, og har i teorien rett til å ha en mening om selskapets videre drift. Jeg vet at det eksisterer en viss skepsis til aksjer og andre finansielle instrumenter. Med dette innlegget ønsker jeg derfor å gjøre dere noe mer selvsikre ovenfor aksjemarkedet. Jeg har valgt å fokusere på basics for å gi deg som ikke kan noe, eller lite om aksjer, en grobunn for videre læring og søken etter selvtillit. Aksjer er noe vi alle kan lære og det er store muligheter for økonomisk vekst.

call


Det er viktig å kunne håndtere 3 ting for å lykkes med aksjer

1. Det psykologiske
Etter min vurdering er det psykologiske det viktigste av de tre. Det finnes mange eksempler på tradere og investorer uten is i magen. De har blitt for grådige, for nervøse – du er nødt til å ha kontroll over egne følelser. Du må gjøre en del vurderinger både før, underveis og etter en handel.

-Var det riktig av meg å gå inn i akkurat dette prospektet?
-Har jeg vært dyktig nok til å tenke risiko i forhold til avkastning?
-Hva ble gjort riktig?
-Hva kunne vært gjort bedre?

staycalm


2. Det fundamentale

Når det gjelder det fundamentale, så omhandler dette å ha oversikt over «det store» bildet. Følg med på nyheter. Vær så godt som mulig oppdatert i ulike sektorer og i ulike markeder. Det vil være spesielt viktig å følge med på bransjen som du vurderer å investere i, både i det kortsiktige – og langsiktige perspektivet.

Ved bruk av fundamental analyse, bør du etter min mening ikke være i en gitt posisjon noe kortere enn 6 mnd.

3. Det tekniske
Det tekniske omhandler verktøy du kan benytte som hjelpemiddel for å analysere aksjeprisen. Ut i fra historisk utvikling, samt ved hjelp av verktøyene, kan du gjøre en vurdering på videre kursbevegelse. Det tekniske kan eksempelvis fortelle deg om en aksjer er overkjøpt eller oversolgt, og gi deg informasjon om momentum, volatilitet osv. Ved bruk av teknisk analyse, bør du etter min mening ikke være i en gitt posisjon noe lengre enn 1 mnd.

Målet med kjøp og salg av aksjer er jo å tjene penger!
Alt som er nytt kan virke litt vanskelig og skummelt i starten, men læring vil gi deg mer trygghet, selvdisiplin og kompetanse. Vi ønsker alle å få mye penger ut av lite, og dette kan aksjer og andre finansielle verdipapirer hjelpe deg med. Finansielle verdipapirer egner seg godt til både langsiktig – og kortsiktig sparing.

Ønsker deg en god aksjehandel!
Hilsen gjesteblogger Alexander D. Henriksen
Sommervikar i SpareBank 1 Telemark

Ønsker du å starte med aksjehandel? Kontakt oss på tlf 02610 eller
Les mer her 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *