Hvilke konsekvenser står du overfor ved valg av flytende eller fast rente?

Rentenivået i Norge er nå på et historisk lavt nivå, samtidig stiger renten på fastrentelån.
Hvilke konsekvenser står du overfor?

Apple

Norsk økonomi er inne i en utfordrende økonomisk situasjon, og for å stimulere norsk økonomi har Norges Bank satt ned styringsrenta.
Det har gjort at pengemarkedsrenta har falt, og vi som bank igjen har kunnet sette ned utlånsrenta på bolig.

Skal du låne til bolig, kan du velge mellom fast eller flytende rente.
Fastrente er konstant og kan normalt bindes i perioder på 3, 5 eller 7 år. Du vet da helt sikkert hva du skal betale i renter.
Flytende rente svinger i takt med pengemarkedet og  vil normalt endres når sentralbanken endrer sin styringsrente, og dermed kan rentekostnaden variere.

I Norge er det mest vanlig med flytende rente på boliglån. Noe av argumentet er at det har «lønnet seg» fordi den flytende renta har falt. Tidlig på 80-tallet var det ikke uvanlig med boliglånsrenter på 14 prosent. Fastrenta, som normalt er høyere enn den flytende, vil henge etter. I en situasjon hvor den flytende renta skulle stige, vil situasjonen kunne være motsatt.  Istedenfor å se på det som en veddemål, kan man se på en fastrente som en forsikring. Du betaler altså en forsikringspremie for å være sikker på hva låneutgiftene blir.

En ulempe med fastrente er at det kan medfører betydelige kostnader hvis du avslutter avtalen før utløpstiden.
Fastrenta er som nevnt også normalt høyere enn den flytende renta, men fordelen er at du ikke får noen overraskelser og vet hva du har å forholde deg til.

Natur, hopp

Hvordan renta vil utvikle seg fremover er svært vanskelig å være presis på. Når økonomien til et land går bra, stiger pengemarkedsrenta, og når den stiger,
vil boliglånsrenta også stige. Det motsatte skjer når et lands økonomi sliter.

Et mulig scenario er at styringsrenta vil falle ytterligere i løpet av ett til to år, for deretter å stige igjen.
Da vil også boliglånsrenta stige, hvor mye er vanskelig å si noe om.
I et langt bilde kan vi anta boliglånsrenter på 5 til 6 prosent, og fastrenta litt over.

Ha en fin sommer, med hilsen
Roar Snippen
Banksjef Økonomi, Finans og Risiko

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *